17.2.2021 Pokládka strešnej krytiny projekt BIRDIE - Šajdíkové Humence

10.2.2021 Začiatok montáže krovu projekt BIRDIE - Šajdíkové Humence

Projekt BIRDIE rekreačná vila - Šajdíkové Humence 12/2020 

Začiatok výstavby 15.12.2020

typ výstavby: murovaná stavba na kľúč