2023 - REKONŠTRUKCIA VODNÉHO KOLOVÉHO MLYNU TOMÁŠIKOVO - SR 

2022 - 2023 VˇÝSTAVBA PRIEMYSELNEJ OPRAVÁRANSKEJ HALY - SR

SÚHRN PRÁC ZA POSLEDNÉ OBDOBIE 

11.6.2021 projekt Birdie práce na fasáde

12.5.2021 výber fotiek RV01-10, Birdie

5.5.2021 Izolácia na projekte Albatross+

1.5.2021 Montáž okien na projekte Birdie

24.8.2021 Práce na RV 01 - 10, potery, úprava terénu

21.4.2021 Postup prác pri výstavbe parkoviska pre nákladné vozidlá Trnava

15.4.2021 Omietanie vnútroných stien + úprava vonkajších plôch - Projekt Green House RV01-10

7.4.2021 Začiatok realizácie parkoviska pre nákladné autá Trnava

7.4.2021 Betonáž stropu 1 NP projekt ALBATROSS+

22.3.2021 Práce na 1NP projekt ALBATROSS+

15.3.2021 Betonáž základových pásov a príprava na betonáž základov

6.3.2021 Výkopové práce na novom projekte ALBATROSS+

17.2.2021 Pokládka strešnej krytiny projekt BIRDIE - Šajdíkové Humence

10.2.2021 Začiatok montáže krovu projekt BIRDIE - Šajdíkové Humence